Skip to main content
algemeen

Uitnodiging inspiratieavond

Denk en praat mee over hoe het kindcentrum er voor uw kind uit zou kunnen zien. U bent van harte welkom!

Op donderdag 1 juli 2021* (20.00 – 21.30 uur) organiseren wij een inspiratieavond over het nieuw te bouwen kindcentrum in de Nieuwveense Landen in Meppel.

Wij hanteren de dan geldende coronaregels. Voor deze avond ontvangen wij maximaal 50 mensen. Later dit jaar volgen meer bijeenkomsten.

*NHL Stenden Hogeschool Meppel
Van der Duyn van Maasdamstraat 1
7942 AT Meppel

U kunt zich hier aanmelden.